Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

H επόμενη έκδοση

Η επόμενη έκδοση


Δεν μπορείτε ναφύγετε αμέσως από μια συμμαχία, θα παραμένετε σε αυτή

για 24 ώρες (στουςspeed servers - αν υπάρχουν - θα είναι λιγότερο) χωρίς να έχετε κανένα
δικαίωμα και χωρίς την πιθανότητα να σας δοθούν τυχόν δικαιώματα.
Δεν μπορείτε να διαλύσετε μια
συμμαχία αμέσως, αν ο αρχηγός διαλύσει την συμμαχία, αυτή θα παραμείνει
για 24 ώρες (στους speed servers θα είναι λιγότερο)
Αφού φύγετε από μια συμμαχία
δεν μπορείτε να μπείτε σε κάποια άλλη ή να δημιουργήσετε νέα για 24 ώρες
(στους speed servers θα είναι λιγότερο)
Διορθώσεις και χαρακτηριστικά
στις συμμαχίες:

- Αυτόματη απόδοση βαθμίδων ανάλογα με τη βαθμολογία


- Επανασχεδιασμός της "Συμμαχικής Στρατιωτικής

Συνθήκης" και της "Ατομικής Στρατιωτικής συνθήκης" ώστε να λειτουργούν σωστά.

- Διόρθωση του τρόπου λειτουργίας αν μια κατειλημμένη πόλη/

ένας καταληψίας ενταχθεί στη Συμμαχία

- Η μάχη με συμμάχους είναι αδύνατη.


- Λήψη μηνύματος στον Σύμβουλο Πόλης όταν ο

Στρατηγός σας σάς αποσύρει τις μονάδες σας.

- Ο χρόνος διασποράς των εμπορικών πλοίων είναι

εμφανής σε όλους τους παίκτες (όχι μόνο στους Στρατηγούς).


Επανασχεδιασμός

Εξεγέρσεων:
·
Η «Εξέγερση» γίνεται ΜΕΣΑ στη πόλη χωρίς τοίχος, ανεξαρτήτου αριθμού μονάδων που
λαμβάνουν μέρος στη μάχη. Το μέγεθος του πεδίου της μάχης καθορίζεται σύμφωνα
με το επίπεδο του Δημαρχείου.
·
- Η «Απελευθέρωση πόλης» γίνετε ανάλογα με το Όριο Φρουράς με ή χωρίς
τοίχος.
·
- Αν ο κάτοχος της πόλης, ενταχθεί σε μάχη για την απελευθέρωση της κατειλημμένης πόλης του με την εντολή «Εξέγερση», το Πεδίο Μάχης αλλάζει σε «μάχη στη πόλη»
(χωρίς τοίχος).


Η "Εξέγερση" είναι τώρα δυνατή χωρίς

μονάδες, αν δεν υπάρχουν παρούσες μονάδες του καταληψία.
Κατά τη διάρκεια μιας
εξέγερσης, η πόλη παραμένει υπο κατάληψη – ο διαχειριστής της πόλης
αλλάζει μόνο αν απελευθερωθεί επιτυχώς
Οι πόλεις/λιμάνια
απελευθερώνοντε όποτε μη-συμμαχικές μονάδες εισέρχοντε επιτυχώς στην
τοποθεσία.


Το λιμάνι ως αυτόνομη περιοχή:Δεν θα υπάρχει

πλέον η αποστολή "αποκλεισμός λιμανιού" για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα στο εξής - θα μπορείτε να το καταλάβετε μέχρι να ακυρώσετε την
κατάληψη ή μέχρι να ελευθερωθεί.
Πριν όταν καταλαμβάνατε μια
πόλη, σας "ανήκε" και το λιμάνι. Τώρα θα πρέπει να τα καταλάβετε
και τα δυο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και όταν έχετε καταλάβει μια πόλη δεν
μπορείτε να φύγετε από το νησί, ενώ υπάρχουν εχθρικά πλοία (όπως αυτά του
κατόχου) στην πόλη.
Ο έλεγχος ενός λιμανιού θα
γίνεται από έναν παίκτη έτσι ώστε να μην υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες
δύο ή περισσότεροι παίκτες μπορούν να μπλοκάρουν το ίδιο λιμάνι
ταυτόχρονα. Όπως με τις κατειλλημένες πόλεις, συμμαχικά μέλη μπορούν να σταθμεύσουν
σε ένα κατειλλημένο λιμάνι, αλλά ξένα πλοία θα πρέπει να κάνουν μάχη για
να σταθμεύσουν εκεί. Αν δύο μη-συμμαχικοί παίκτες θέλουν να καταλάβουν το ίδιο
λιμάνι, θα κάνουν πρώτα μαζί μια μάχη εναντίον του κάτοχου του λιμανιού, και
αν είναι επιτυχείς, θα λάβει χώρα αυτόματα μια δεύτερη μάχη μεταξύ τους. (Θα
γίνουν περισσότερες αυτόματες μάχες ανάλογα με τις απαιτήσεις των
καταστάσεων). Το ίδιο ισχύει για όλες τις πόλεις.
Για όσο διάστημα έχει υπο κατάληψη
μόνο το λιμάνι (και όχι τη πόλη), θεωρήσε εχθρικός προς την πόλη οπότε δε θα
υπάρχει η δυνατότητα της μεταφοράς αγαθών μέσω της κατάληψης του λιμανιού.
Όταν έχεις υπο κατάληψη και τα δύο (λιμάνι και πόλη) τα πλοία σου θα σταυθμεύουν
στο λιμάνι και οι φιλικές μεταφορές αγαθών επιτρέπετε να περάσουν το
κατηλλειμένο λιμάνι.
Ακόμα και χωρίς παλάτι και χωρίς
την έρευνα «Κυβερνήτης», μπορείς να κάνεις κατάληψη σε ΕΝΑ λιμάνι (όχι
πόλη). Για οτιδήποτε άλλο, θα χρειάζοντε τα προαναφερθέντα, και θα μπορείς
να κάνεις τόσες καταλήψεις όσες το επίπεδο του Παλατιού.

Οι Αποστολές Λεηλασίας που ξεκινούν απο πόλεις που δεν

ανήκουν στον επιδρομέα, θα επαναϋπολογίζουν τον αριθμό των απαιτούμενων μεταφορικών
πλοίων μόλις αυτά φτάσουν στη βάση. Αυτό σημαίνει ότι αν ξεκινήσεις μια αποστολή
λεηλασίας μιας πόλης, απο μια συμμαχική πόλη/πόλη υπο κατάληψη/ πόλη που έχεις κάποιο
είδος στρατιωτικής συνθήκης, μόνο τα εμπορικά σκάφη που χρειάζοντε ΜΕΤΑ την
άφιξη στην εν λογω πόλη, θα μεταφέρουν αυτά τα αγαθά στην αρχική πόλη.Καμία απώλεια λεηλατημένων ή αγορασμένων αγαθών. Όποτε

τα εμπορικά πλοία πέφτουν πάνω σε αποκλεισμό, δεν διασκορπίζουν τα υλικά αλλά τα
εναποθέτουν στη πόλη της οποίας το λιμάνι είναι αποκλεισμένο.Τροποποίηση εμφάνισης:Σωστή εμφάνιση των

συμμαχικών /σταθμευμένων στρατευμάτων/ πλοίων υπό κανονικές συνθήκες και
προνομιούχο σύμβουλο
Η κατάληψη του λιμανιού και της
πόλης εμφανίζεται σε διαφορετικά σημεία στο παλάτι και στον στρατιωτικό
σύμβουλο
Τα διασκορπισμένα εμπορικά
πλοία εμφανίζοντε ξεχωριστά στον Στρατιωτικό Σύμβουλο και όχι ως «χαμένα
πλοία» μαζί με διασκορπισμένα πολεμικά πλοία.
Δεν θα υπάρχει μπέρδεμα πια
όταν μια ναυμαχία και μια μάχη λαμβάνουν χώρα στην ίδια πόλη - θα
εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία του στρατιωτικοί συμβούλου.
Διόρθωση εμφάνισης στις
αναφορές κατασκοπίας, των ειδών των μονάδων που φαίνοντε στην υπο
κατασκοπία πόλη, ώστε να μην υπάρχει πλέον σύγχηση στο ποιές μονάδες
ανήκουν σε ποιόν..Η εμφάνιση των νησιών στον παγκόσμιο

χάρτη:

Δική μου πόλη στο νησί ή κατειλημμένη πόλη από μένα -> μπλε χρώμα .


Συμμαχικές πόλεις στο νησί ή κατειλημμένες πόλεις από την συμμαχία στο

νησί -> πράσινο χρώμα.

Πόλη στην οποία εγώ ή η συμμαχία μου έχει στρατιωτική συνθήκη ->

κίτρινο χρώμα.
Αλλαγή στα μηνύματα του
σύμβουλού της πόλης: Αν κάποιος κάνει κατάληψη σε πόλη/λιμάνι σε κάποιο
από τα νησιά σας, το μήνυμα θα ονομάζει την δική σας πόλη που είναι στο
νησί αυτό. Αν έχετε περισσότερες από μια πόλεις σε εκείνο το νησί θα
εμφανίζεται εκείνη με το μεγαλύτερο επίπεδο.
Οι εκθέσεις κατασκόπων για την
φρουρά σχεδιάστηκαν από την αρχή: Νέα εμφάνιση και όλα τα στρατεύματα
ταξινομούνται σωστά.
Όλες οι πόλεις με τις οποίες
έχετε στρατιωτική συνθήκη εμφανίζονται στην καρτέλα συνθηκών στον σύμβουλο
διπλωματίαςΑπόσυρση μονάδων:Όταν μάχεστε στην

πόλη σας μπορείτε να αποσύρετε μερικώς τις μονάδες/στρατεύματά σας. Αυτές
θα μένουν στην μάχη μέχρι να αρχίσει ο επόμενος γύρος αλλά μετά θα
μπορείτε να τις ενισχύσετε με άλλες μονάδες και να επιστρέψουν στην μάχη,
ή να τις στείλετε κάπου αλλού.
Όταν μάχεστε σε μία πόλη που
δεν είναι δική σας μπορείτε να αποσύρετε μόνο ολόκληρα κύματα. Η επιστροφή
των μονάδων αυτών θα διαρκεί 1 ώρα + τον χρόνο που απαιτείται να φτάσουν
στον τελικό προορισμό τους.
Όταν τα κύματα που μάχονται
διασκορπιστούν, θα επιστρέψουν στην αρχική πόλη και όχι σε κατειλημμένη ή
σε πόλη στην οποία είχαν μετασταθμεύσει πριν την μάχη.

Μάχες:


Όταν κάνετε μάχη σε

πόλη σας, και έχετε μονάδες που επιστρέφουν από αλλού ή διασκορπισμένες
μονάδες που φτάνουν, αυτές αυτόματα θα συμμετέχουν στην μάχη στο πλευρό
σας.
Όταν γινεται μάχη σε πόλη σας,
οι μονάδες δημιουργούνται κατά την διάρκεια της μάχης θα συμμετέχουν στον
επόμενο γύρο.
Οι αναφορές μαχών τώρα
περιέχουν το όνομα της πόλης από την οποία ήρθαν πραγματικά οι μονάδες,
όχι το όνομα της πόλης του παίχτη από την οποία ξεκίνησαν αρχικά.


Εμπόριο:


Πληρώνετε μόνο για

υλικά τα οποία όντως φορτώνετε. Εαν φορτώνετε σε λιμάνι άλλου παίχτη και
διακοπεί η φόρτωση, θα πληρώσετε μόνο για τα υλικά τα οποία τα πλοία σας
παίρνουν μαζί τους. Εάν πηγαίνετε να αγοράσετε υλικά, παίρνετε μαζί σας
όλο τον χρυσό που απαιτείται για όλη την μεταφορά, αλλά θα πληρώνετε στο
τέλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: